Algemene verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn vastgesteld door de Vakgroep GLAS van Bouwend Nederland, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 21/2019. Versie januari 2019.

Download als PDF: algemene verkoopvoorwaarden.

Algemene inkoopvoorwaarden

De Algemene inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch onder het depotnummer: 30/2019.

Download als PDF: algemene inkoopvoorwaarden.

Emballage voorwaarden

Voorwaarden voor gebruik van emballage materiaal als glasbokken en glascontainers van vandaglas b.v.

Download als PDF: emballage voorwaarden.

Product garantievoorwaarden

Garantie op de diverse uitvoeringen isolatieglas en enkelglas typen. Versie van juni 2021.

Download als PDF: product garantievoorwaarden.