choose
your market
Toelichting berekening energietoeslag
De leverdatum bepaalt de gefactureerde energietoeslag.
De energietoeslag voor maand m wordt drie werkdagen voor het einde van de maand m-1 gebaseerd op de gemiddelde gasprijs van maand m-1.
Dit betekent bijvoorbeeld voor de maand april, dat alle werkdagen van 1 maart tot en met 28 maart meetellen in de berekening van het gemiddelde.

De gemiddelde gasprijs voor maand m-1 wordt gebaseerd op de dagelijkse slotkoersen van de Nederlandse TTF Aardgaskalender. Aan de rechterkant vindt u de gemiddelde gasprijs-tabel.

De energietoeslag wordt gefactureerd voor alle leveringen vanaf 1 april 2022.

Energietoeslag voor JULI 2022

De gemiddelde gasprijs voor de periode van 1 juni tot en met 27 juni is berekend op € 102,69 per MWh.

Op basis van de slotkoers op 27 juni en aan de hand van de gemiddelde gasprijs-tabel, wordt de energietoeslag voor de maand juli 2022
vastgesteld op € 0,156 per kg.